Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018


Cần cái nhìn khách quan về các câu lạc bộ
và Câu lạc bộ Thơ Việt Nam
     o.Kim Quốc Hoa
     Trong đời sống sinh hoạt văn hóa-tinh thần của quần chúng Nhân dân, nhất là người cao tuổi thì các loại hình câu lạc bộ (CLB) là sân chơi bổ ích, thiết thực nhất.
        Những thập kỉ qua, mặc dù Nhà nước chưa ban hành pháp luật riêng về lĩnh vực này, nhưng các CLB tự phát hình thành và hoạt động ngày càng phát triển; từ các lĩnh vực văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, giáo dục, tôn giáo, tâm linh đến hoạt động kinh tế, tự giúp nhau làm giàu. Chưa có một thống kê nào tổng hợp được các loại hình CLB từ nhỏ đến lớn trong cả nước là bao nhiêu, nhưng chỉ riêng Hội Người cao tuổi Việt Nam có đến chục nghìn, trăm nghìn các CLB: Thơ, hát ví dặm, quan họ, ca trù, cờ tướng, bóng bàn, bóng chuyền hơi, bơi lội, dưỡng sinh tâm thế, sức khỏe ngoài trời, tự giúp nhau, ông-bà-cháu,v.v… ở hầu khắp các vùng nông thôn, thành thị.
doan3_27.jpg

     Nguyên tắc hoạt động của các CLB là tự nguyện, tự quản, tự lựa chọn nội dung, hình thức, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nó hình thành trong lòng xã hội, do xã hội và vì xã hội thì đương nhiên các CLB là tổ chức xã hội mang tính quần chúng rộng rãi, tính nhân văn, tính cộng đồng, tính tất yếu khách quan. Đó là phương thức hoạt động mà pháp luật không cấm. Hoạt động của các CLB chưa nơi nào, ở đâu bộc lộ tiêu cực như chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Các đối tượng xã hội tham gia sinh hoạt CLB bởi sự đòi hỏi từ cuộc sống. Tạo ra sân chơi lành mạnh là nhu cầu mỗi cộng đồng dân cư, của những người cùng sở thích theo phương châm sống vui, sống khỏe, sống có văn hóa, sống hạnh phúc. Ngoài sinh hoạt theo nội dung riêng, rất nhiều CLB còn tổ chức đi tham quan, du lịch trong nước và nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế du lịch.
     Một số CLB qua nhiều năm hoạt động có hiệu quả đã đề nghị Nhà nước cho phép chuyển từ CLB thành lập Hội Xã hội, Hội Xã hội- Nghề nghiệp.
     Vậy thì, càng phát triển nhiều CLB và hoạt động đúng hướng càng tăng thêm sự giàu có về đời sống văn hóa, tinh thần, trí tuệ con người, góp phần vào xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sác dân tộc, vào sự tiến bộ xã hội và trình độ văn minh.
clb_tho_viet_nam_xac_nhan_ky_luc_qnyz.jpg
     Nêu những vấn đề trên để khẳng định vị trí của các loại hình CLB trong đời sống xã hội cần được tôn trọng, nâng niu, nuôi dưỡng. Nói vậy vì vừa qua, trong tư duy và con mắt một số ít người có cái nhìn thiếu thiện chí, mặc cảm, thậm chí tỏ ra coi thường, kì thị về CLB mà điển hình là đối với CLB Thơ Việt Nam.
                    Câu lạc bộ Thơ Việt Nam có được “bảo trợ” không ?
     CLB Thơ Việt Nam ra đời đã trải qua hơn 12 năm. Từ thuở ban đầu chỉ có vài trăm hội viên, chủ yếu ở khu vực Hà Nội nay có 12.000 người, thành lập chi nhánh ở 37 tỉnh, thành phố và 53/63 địa phương có đông đảo hội viên tham gia. Ngày 28/10/2018, tại cuộc trình diễn thơ toàn quốc (lần thứ 3) do CLB Thơ Việt Nam thực hiện ở Hà Nội, một tổ chức về Kỉ lục đã cấp bằng Kỉ Lục quốc gia cho CLB có nhiều hội viên nhất. Năm 2017, kỉ niệm 11 năm thành lập, Hội Nhà văn Việt Nam tặng CLB này Bằng khen vì “đã có nhiều thành tích đóng góp trong các hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam” (QĐ số 50/QĐ-HNV ngày 12/6/2017 do Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội kí). Hàng năm, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Ngày thơ Việt Nam thì CLB Thơ Việt Nam thường được quyết định là một thành viên trong Ban Tổ chức.
     Gần đây, trên báo Tiền phong Chủ nhật ngày 28/10/2018 (ngày CLB Thơ Việt Nam tổ chức liên hoan trình diễn thơ) đăng bài viết của Nông Hồng Diệu có tiêu đề “Câu lạc bộ Thơ Việt Nam- Vàng, thau lẫn lộn: Đứa con vô thừa nhận”; rồi lan tỏa trên mạng xã hội, dụng ý nói CLB Thơ Việt Nam “12 năm qua loay hoay tìm chốn “dung thân”; “chẳng có “cha mẹ” nào muốn nhận “đứa con” khổng lồ”; và “Hội Nhà văn Việt Nam không bảo trợ Câu lạc bộ Thơ Việt Nam”, “không liên quan gì đến tổ chức của Hội”, thậm chí “không phục vụ gì cho Trung tâm Văn hóa Hà Nội”,v.v…
           Vậy, thực hư CLB Thơ Việt Nam có được “bảo trợ” không?
          Trên thực tế từ năm 2006, CLB Thơ Việt Nam đã được các cơ quan Trung ương cho thành lập, được phép tổ chức Đại hội theo sự quản lí của Nhà nước. Tại công văn số 2182/BVHTT-TCCB ngày 19/5/2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) do Thứ trưởng Lê Tiến Thọ kí gửi Nhà báo-Nghệ sĩ Bành Thông (Trưởng ban vận động thành lập CLB), nêu rõ: “Câu lạc bộ Thơ Việt Nam là nơi tập hợp, tạo điều kiện cho những người yêu thơ có cơ hội giao lưu, học hỏi và sáng tác thơ nhằm nâng cao đời sống tinh thần trong Nhân dân, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Các câu lạc bộ thơ có thể tự thành lập và hoạt động trên cơ sở phù hợp với chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa của Đảng và tuân thủ pháp luật của Nhà nước”.
      Văn bản số 2189/BNV-TCPCP ngày 19/5/2006 của Bộ Nội vụ cũng khẳng định: “Trong những năm qua việc sáng tác thơ ca ở Việt Nam phát triển mạnh, đã trở thành nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của đông đảo những người sáng tác thơ và yêu thơ, nên các địa phương đã thành lập các Câu lạc bộ trực thuộc nhà văn hóa huyện, tỉnh. Đây chính là những việc làm góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa VIII “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Việc thành lập Câu lạc bộ Thơ Việt Nam …là nhu cầu khách quan và phù hợp với thực tiễn ở nước ta trong thời kì đổi mới, hội nhập”.
     Văn bản số 634-CV/BTGTW ngày 27/8/2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương do Phó trưởng ban Đào Duy Quát kí, nêu rõ: “Câu lạc bộ Thơ Việt Nam là một tổ chức xã hội của những người yêu thơ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, được Bộ Văn hóa-Thông tin cho phép thành lập…” Ban Tuyên giá Trung ương ủng hộ và đồng ý cho phép làm con dấu riêng mang tên CÂU LẠC BỘ THƠ VIỆT NAM.
     Từ các văn bản pháp lí trên của các cơ quan chức năng Trung ương, 10 năm sau Hội Nhà văn Việt Nam ban hành Quyết định số 51/QĐ-HNV ngày 15/6/2016 do Nhà thơ Hữu Thỉnh kí, quy định: “Điều I: Đồng ý để cơ quan chức năng, nghiệp vụ của Hội Nhà văn Việt Nam bảo trợ, đỡ đầu về chuyên môn đối với Câu lạc bộ Thơ Việt Nam; trực tiếp là Ban Sáng tác, Ban Văn học chuyên đề thuộc Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện”. Quyết định còn chỉ rõ: “ Việc bảo trợ, đỡ đầu của Hội Nhà văn Việt Nam nhằm mở rộng quan hệ của Hội Nhà văn Việt Nam với các tầng lớp bạn đọc yêu thơ, thu hút đông đảo các cây bút ngoài Hội, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa tinh thần, tích cực xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Mục tiêu “bảo trợ” của Hội Nhà văn Việt Nam là rất rõ!  Không những ‘bảo trợ” mà còn “đỡ đầu” CLB Thơ Việt Nam. Vậy, CLB này là người nhà của  “gia đình” Hội Nhà văn Việt Nam chứ sao?
      Thực tế, từ năm 2006 CLB Thơ Việt Nam dã được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL), Bộ Nội vụ “bảo trợ” về pháp lí. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn đồng ý để CLB Thơ Việt Nam được hoạt động trong phạm vi cả nước. Công văn số 62/CV-VHCS ngày 28/3/2008 của cục Văn hóa cơ sở chỉ đạo các địa phương: “Để Câu lạc bộ Thơ Việt Nam hoạt động và phát triển, đáp ứng được đông đảo công chúng yêu thơ trên cả nước, cục Văn hóa cơ sở đề nghị Trung tâm Văn hóa-Thông tin các tỉnh, thành phố báo cáo lãnh đạọ sở Văn hoá-Thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh Câu lạc bộ được sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin, Nhà văn hóa Trung tâm địa phương”. Điều này giải đáp cho những ai thắc mắc: “Tại sao CLB Thơ Việt Nam bành trướng hoạt động ra cả nước” để tránh sự mặc cảm với “đứa con khổng lồ” này…
          Mối quan hệ giữa nhà thơ chuyên nghiệp với các CLB thơ
     Những ý kiến trái chiều về CLB Thơ Việt Nam đều có nguyên nhân nội tại. Các CLB thơ nói chung, CLB Thơ Việt Nam, Hội Thơ Đường luật Việt Nam nói riêng hoạt động đều lan tỏa, ảnh hưởng rộng trong đời sống xã hội. Hội Nhà văn Việt Nam có trên dưới một nghìn hội viên, trong đó cứ cho 50 % là các nhà thơ chuyên nghiệp. Hàng năm, Hội tổ chức Ngày thơ Việt Nam (nguyên tiêu) trong Ban tổ chức thường có một số đơn vị khống phong trào (CLB Tơ Việt Nam, Hội Thơ Đường luật Việt Nam). Nếu chỉ là của các nhà thơ chuyên nghiệp, thử hỏi được bao nhiêu người dự ? Sở dĩ Ngày hội ấy hoành tráng, đông đúc lạ thường, phong phú, đa dạng còn là do sự huy động của hàng trăm CLB Thơ trong cả nước. Hội Nhà văn Việt Nam tố chức phải dùng nguồn tiền ngân sách, còn các CLB tham gia bằng kinh phí tự túc. Việc CLB Thơ Việt Nam chiếm vị trí quán thơ “đắc địa” phải do Ban Tổ chức cho phép chứ sao lại phê phán người ta. Việc “cướp diễn đàn” (nếu có) là điều không hay của cá nhân ai đó, song thực tế là người của CLB đến dự quá đông, một thành viên lãnh đạo CLB cầm mi-crô nhắc nhở sao gọi là “cướp diễn đàn”. Cái biển treo ở Văn phòng CLB Thơ Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Hà Nội, số 7 Phùng Hưng, quận Hà Đông đề tên Câu lạc bộ Thơ Việt Nam dưới dòng chữ Hội Nhà văn Việt Nam là khiếm khuyết. Nếu ghi HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM (BẢO TRỢ) thì không ai phê phán được. Một ông cán bộ của Trung tâm Văn hóa thành phố nói về vấn đề cho thuê, cho mượn trụ sở như thế cũng không nên. CLB Thơ Việt Nam có tư cách pháp nhân, có tài khoản, việc mượn, thuê văn phòng dù “cho thuê rẻ như bèo” cũng là thuê. Thử hỏi nếu không xã hội hóa thì quanh năm thành phố sử dụng địa điểm này được mấy buổi? Chính Trung tâm cũng thường cho thuê hội trường, sử dụng mặt bằng làm bãi cho thuê đỗ xe đó thôi! Cho nên, không thể nói rằng “CLB Thơ Việt Nam không phục vụ gì cho hoạt động của Trung tâm Văn hóa Hà Nội”?. Nói vậy là xúc phạm, không công bằng.
     Trong nghệ thuật quân sự, ta xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân với ba thứ quân: Bộ đội chủ lực, Bộ đội địa phương và Dân quân du kích. Trong lĩnh vực thơ ca cũng hình thành ba lực lượng: Các nhà thơ chuyên nghiệp, những người làm thơ nghiệp dư và đông đảo người yêu thơ. Cũng giống như một khu rừng: Có những cây cổ thụ - cây lâu năm, có những cây tầm tầm nhơ nhỡ và tầng tầng, lớp lớp cây lúp xúp. Mỗi loại cây đều có vị trí, tác dụng nhất định nhưng nếu không có những cây lúp xúp thì không phải là rừng nguyên sinh; thậm chí nhiều cây lúp xúp, cây cỏ góp phần nuôi sống con người, một số cây còn là những vị thuốc quý, chữa khỏi bệnh.
     Trong lĩnh vực xuất bản, nếu các Nhà xuất bản chỉ ấn hành các tác phẩm của nhà văn chuyên nghiệp liệu có đứng vững được trong cơ chế thị trường?. Một Biên tập viên cho biết: “Nhà xuất bản chúng tôi có tới hơn 80% dầu sách được cấp phép là của đội ngũ sáng tác nghiệp dư, phần nhiều là thơ. Có thể nhiều tập thơ chất lượng còn thấp nhưng đó cũng là sản phẩm văn hóa, trí tuệ của CLB hay dấu ấn cá nhân, nó có sức sống riêng, lan tỏa riêng. Rõ ràng, những người sáng tác nghiệp dư góp phần phát triển ngành xuất bản, làm gia tăng nguồn cung cấp giấy in; biên tập viên nhà xuất bản, người lao động nhà in có thêm việc làm, Nhà nước tăng thu thuế, Nhà xuất bản, Nhà in tăng lợi nhuận,v.v…
     Cho nên, không thể coi thường, báng bổ, thậm chí xúc phạm các CLB thơ dẫn đến có cái nhìn hẹp hòi, phiến diện, thiếu khách quan. Các nhà thơ chuyên nghiệp cứ việc sáng tác thơ uyên bác, cao siêu, bác học, còn công chúng yêu thơ có lối sáng tạo riêng, theo xu hướng bình dân, kiểu “mì ăn liền” nhưng rất gần gũi với đời thường. Bởi vậy, các nhà thơ chuyên nghiệp nên coi các CLB thơ là bạn hữu, đồng hành để nâng niu, “bảo trợ”, gần gũi họ, làm “bà đỡ” làm thầy cho họ hoạt động đúng hướng, góp phần nâng cao chất lượng sáng tác. Về phía các CLB thơ cần đổi mới phương thức hoạt động, đoàn kết nội bộ, thực hiện “xã hội hóa” chứ không nên “thương mại hóa”…
Hà Nội, ngày 28/11/2018

Chú thích Ảnh 1: Đại hội lần thứ hai (nhiệm kì 2015-2020) của CLB Thơ Việt Nam.
Ảnh 2: Liên hoan trình diễn thơ toàn quốc (lần thứ 3) do CLB thơ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

TIN HOẠT ĐỘNG CLB

       Sáng 01/12/2018, tại Thị xã Sơn Tây,CLB Thơ VN Thơ tình  còn mãi với thời gian, tổ chức kết nạp thành viên mới : CLB Thơ Hài Đất Việt.

Một số hình ảnh:
       

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018Duc My Le cùng với Khanh Mai Vu.


Cậu lạc bộ Thế Giới Vui Thơ Ca ra mắt và kỷ niệm sinh nhật một năm thành lập...

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ...


           Sáng 24/11/2018, tại Văn phòng CLB Thơ VN, số 7 đường Phùng Hưng quận Hà Đông Hà Nội, Hội đồng cố vấn CLB và Thường trực BCH đã có cuộc họp rất quan trọng. Thay mặt BCH, Thường trực đã báo cáo với HĐ cố vấn tình hình hoạt động và công tác tổ chức của CLB trong 6 tháng cuối năm và những nội dung quan trọng về tổ chức thời gian tới.

          Thay mặt HĐ cố vấn, TS, Nhà thơ Nguyễn Viết Chức và TS nhà thơ Đỗ Khánh Tặng đã chia sẻ, nói một số thông tin...liên quan tới định hướng của hoạt động văn hóa văn nghệ chung hiện nay, Đồng thời cũng cho ý kiến về  củng cố tổ chức và hoạt động CLB thời gian tới...Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

 Đăng lại tin cũ 
CỘNG ĐỒNG HỌ VŨ - VÕ THỦ ĐÔ HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH
Sáng ngày 24/06/2017, tại Trung tâm Văn hóa Hà Nội, Cộng đồng họ Vũ - Võ Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành kỳ họp thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Tại Hội nghị, Thường trực Cộng đồng và các ủy viên Ban Chấp hành đã thảo luận và thống nhất một số nội dung chính sau:
- Tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.
- Chuẩn bị tham dự Hội thảo khoa học Lịch sử các dòng họ Việt Nam dự kiến tổ chức vào cuối năm 2017.
- Tổ chức đoàn viếng mộ và thăm quê Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình; thăm quê Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An; dâng hương và giao lưu dòng họ tại các di tích, chi họ Vũ - Võ tại Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An; dâng hương tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội...
Cộng đồng họ Vũ - Võ Thủ đô Hà Nội được thành lập từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX đến nay đã có hơn 25 năm hình thành và phát triển, đã trải qua 6 kỳ Đại hội với các tên gọi qua các thời kỳ: Cộng đồng dòng họ Vũ - Võ Thành phố Hà Nội, Ban liên lạc họ Vũ - Võ Thành phố Hà Nội, Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Thành phố Hà Nội, Cộng đồng họ Vũ - Võ Thủ đô Hà Nội.

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ

       Sáng 11/11/2018, hai ông cháu cùng đi dự SINH NHẬT LẦN THỨ 10 trang Thông tin điện tử dòng họ VŨ- VÕ Việt Nam( WWW. hovuvovietnam.com ) tại nhà hàng Thúy Nga 467 phố Đội Cấn Hà Nội.

Một số hình ảnh:


Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018


NHẬN KỶ LỤC CỦA CLB THƠ

          
Xin được phép thay mặt toàn thể 12.000 cán bộ và hội viên CLB Thơ VN trong toàn quốc cảm ơn Tổ chức xác lập kỷ lục Quốc gia Việt Nam đã xác minh, thẩm tra để ngày hôm nay công bố và xác nhận CLB Thơ VN là Tổ chức hoạt Thơ Văn có số hội viên đông nhất VN, hoạt động theo phương châm xã hội hóa.
          Kỷ lục này là một dấu ấn ghi nhận sự đóng góp tình cảm, tinh thần, vật chất của tất cả cán bộ, hội viên trong gần 13 năm qua cho sự hình thành, hoạt động và phát triển của CLB.
          Từ kỷ lục này, chúng ta cùng nhau đoàn kết hơn, hoạt động năng động hơn, đạt chất lượng ngày một cao hơn và để hướng tới nhiều kỷ lục khác nữa trong xây dựng và phát triển CLB Thơ VN thời gian tới.
                             XIN CẢM ƠN !
         
KHAI MẠC LIÊN HOAN TRÌNH DIỄN…
Kính thưa:……
Trải qua hơn 12 năm hình thành và phát triển, được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cơ quan quản lý các cấp từ TW đến địa phương, CLB Thơ VN với hoạt động và đóng góp của mình vào phong trào toàn dân xây dựng nếp sống mới, đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, clb bộ Thơ VN đã là một thương hiệu, một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực Văn hóa xã hội cuả đời sống.
          Một trong những hoạt động thường năm là Liên hoan trình diễn thơ,nhằm mục đích giao lưu, trao đổi văn hóa, học tập, năng cao trình độ sáng tác giữa các vùng miền với nhau, với bạn thơ, nhằm hướng hoạt động chào mừng các sự kiện và hoạt động cuả nhà nước của các địa phương trong năm.
          Trong 10 năm qua, đã có 7 năm CLB Thơ VN cùng với Lucbat .com và một số đơn vị khác tổ chức liên hoa trình diễn Thơ Lục bát, để cùng nhau tôn vinh và kiến nghị với nhà nước công nhận thể thơ Lục bát là QUỐC THƠ, trên cơ sở đó để kiến nghị với tổ chức Unesco của Liên hiệp quốc công nhận Thơ Lục bát là Di sản Văn hóa phi vật thể của VN và Thế giới.
Từ 2016 đến nay là năm thứ ba, CLB Thơ VN đã cùng Tạp chí NGƯỜI CAO TUỔI VN, tổ chức Liên hoan trình diễn vinh danh tất cả các thể loại thơ, trong toàn quốc, mỗi năm một chủ đề riêng, theo sự định hướng của nhiệm vụ chính trị trọng tâm cuả cả nước mà Đảng  và nhà nước đề ra.
          Chúng ta vui mừng về những thành công của đất nước trong xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc, liên hoan gửi lời thơ , tiếng hát tới các cán bộ, chiến sỹ một phần máu thịt của chúng ta nơi biên cương, hải đảo và chào mừng 64 năm giải phóng thủ đô tháng 10/1954 –tháng 10/2018.
          Thay mặt BTC, tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt và động viên của quí vị đại biểu khách quí, chúc sức khỏe và hạnh phúc tới mọi người, chúc liên hoan thành công tốt đẹp, xin tuyên bố khai mạc liên hoan trình diễn thơ toàn quốc lần thứ ba – năm 2018.

Một số hình ảnh,trong hội trường có 600 chỗ ngồi: