Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Một lần ngoéo tay

Ảnh: Internet
Thôi rồi ! một cái ngoéo tay
Một lần “bán chẵn” tim này em ơi !
Mắt ai sóng sánh nụ cười
Bằng trăm “bùa ngải ” với người đang yêu
Nào đâu đã nói ra điều…
Mà ung nhức nhớ, mà liêu xiêu lòng
Hỡi người ra ngóng vào trông
Một và chỉ một…thoả lòng ngoéo tay !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét