Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Trở lại Lục tỉnh.


(tiếp theo)

                                                   Đội hình xuất  phát ngày du lịch mới

                                     
                         Xe đạp lôi, một phương tiện giao thông thô sơ đặc trưng của MN trước đây...
                                             Nay còn rất ít và chỉ ở những vùng sâu vùng xa
                                                                                          Chùa Long Đức ở thị xã Tân châu

                                   Tại nhà vườn của Trần Thanh Long, người dẫn đoàn du lịch...


Dường về núi Sam và đền Bà chúa Sứ-Châu Đốc
                                    

                                                     Hoa Điên Điển mùa nước nổi

                                                        Đường về Nhà Bàng Châu Đốc

                                                                                                                    (còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét