Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Trở lại Lục tỉnh...

(tiếp theo)

Đền thờ Bác Tôn (trong khu di tích)
Máy bay chở Bác Tôn từ Hà Nội vào Gài Gòn dự ngày Đại lễ mừng giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống            
                                                             nhất đất nước 15/5/1975.

                             Chiếc xe riêng chở Bác Tôn thời kì Bác sống và làm việc tại Hà Nội

                      Chiếc ca-no chuyên chở Bác Tôn tờ Long Xuyên về Xã Mỹ Hòa Hưng
                                   

    Cầu tầu trên sông vào cổng sau  khu di tích của Bác Tôn đón các Đoàn tham quan bằng đường sông

                                                  Cổng vào khu di tích phía mặt sông

                                                  Hoa sen tại ao đầu nhà Ban quản lý di tích


                                                          Chợ Long Xuyên nhìn từ phía sông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét