Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Hành hương về những địa danh gắn với kỉ niệm thời chống Mỹ...

Ngày 7/6/2012, hành hương về những địa danh gắn với kỉ niệm thời chống Mỹ...

                                                              Bắt đầu từ Quảng Bình...                                                              Động Phong Nha...

 Khe Gát, nơi đã trú quân trên đường hành quân cơ giới vào chiến trường miền Nam...
                                                                  Động Thiên Đường...

           Cây: Mối tình Trường Sơn, trước cửa đền thờ các anh hùng ,liệt sĩ ở đường 20 lịch sử...


                                                             Lễ tại ban thờ các liệt sĩ..


                                                                    Tại cửa hang 8 cô...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét