Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013


Ảnh InternetTáo Thơ lên Thiên đình...


Thiên đình nghe Táo văn thơ
Báo cáo mập mờ sai lệch nội dung
Giao nhau tung mối mịt mùng
Âm –Dương lẫn lộn lung tung hại người

Rõ ràng chỉ là “Sân chơi”
Mà lo “ nhạy cảm” sợ người hùa nhau
Phòng ngờ “ không quản được đâu...
Nhỡ mà cơ sự… đầu đau Thiên Đình”Người Thơ đứng ngập sân Trình
Chỉ mong soi sét để mình được chơi

Sắc chỉ đã có ban rồi
Thiên Lôi không chấp lệnh trời ban a ?
Được – Không phải bảo người ta
Sao cứ úp mở như là ú tim !

Thiên đình khuyên cứ vững tin
Sân chơi cứ tiếp giữ tìm niềm vui
Phát huy lợi ích cho đời
Thơ tăng tiếng cười - xã hội ấm no

Mong rằng Thiên giới thấu cho...


                             Ngày đầu năm Con Rắn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét