Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

CLB Thơ Việt Nam Quảng Ninh tổng kết nhiệm kì 2008-2013

            CLB Thơ Vn Quảng Ninh, lúc đầu có 3 thành viên: CLB Hạ Long;CLB Quảng Yên;CLB Cẩm Phả. Đến năm 2010, CLB Hương Biển ( từ CLB ThơVN Hải Phòng) nhập vào.




            Bốn miền hoa cỏ hồn nhiên lặng lẽ tỏa hương cho đời góp phần tôn thêm sự phong phú đa dạng của đời sống văn hóa  nghệ thuật của tỉnh Quảng Ninh. Đây là cái nôi tập hợp nuôi dưỡng những người yêu thơ ca trong phong trào thơ quần chúng. Đây còn là nguồn cung cấp phát triển những hội viên mới cho Hội VHNT tỉnh nhà.Năm 2010, mô hình hoạt động của CLB Thơ VN Quảng Ninh đã được Sở Văn hóa_TT-DL tỉnh công nhận là thành viên của TT Văn hóa Quảng Ninh, với 4 CLB cơ sở, từ đấy giúp chúng ta yên tâm hoạt động và phát triển. Cũng từ đấy phong trào hoạt động thơ ca của các CLB Quảng Ninh có một vị trí đáng ghi nhận. CLB Thơ VN tỉnh đã là sân chơi hội tụ con người, nhân cách và tình yêu nghệ thuật trong sáng.Thành viên tham gia gồm cán bộ , giáo viên,viên chức, công nhân, bộ đội, trí thức...hầu hết đã nghỉ hưu, đã trải nghiệm trường đời, có tới 20% hội viên sinh hoạt trong hội VHNT tỉnh,thị, huyện, thành phố, các nghệ sĩ,ca sĩ vùng mỏ...đáng trân trọng.Thơ của họ không những chỉ đăng tải trên các báo địa phương, báo TW và tỉnh bạn, trên thi san Hương Đất Việt và Người yêu thơ của CLb Thơ VN....Đến với CLB Thơ chúng ta tìm thấy sự đồng cảm, sự chia sẻ và tin cậy...
             Về dự hội nghị:
- CLB Thơ VN : +  Nghệ sĩ, nhà báo Bành Thông, Chủ tịch CLB
                           + Nhà thơ Vũ Dương Tá,           PCT kiêm chánh văn phòng
- Quảng Ninh:     + Ông Trần Văn Luận            PGĐ sở Văn hóa-TT-DL tỉnh 
                           + Ông Phạm Thành                Q. Chủ tịch Hội VHNT tỉnh
                           + Ông Mai Ngọc Trọng         PGĐ TT Văn hóa tỉnh
                          + Các nhà thơ : Lê Hường- Trần Nhuận Minh...nguyên CT Hội VHNT tỉnh 
                          + Các ông bà đại diện cho LĐ, CQ, ban ngành đoàn thể của Tp Hạ Long...
- Đơn vị bạn:      + Nhà thơ Vũ Hải Thanh       Chủ tịch CLB Thơ VN Tp Hải Phòng,dẫn đầu đoàn HP
                          + Nhà thơ Bùi Bá Tuân         Chủ tịch CLB Thơ VN Tỉnh Hải Dương, dẫn đầu đoàn HD...
- Các nghệ sĩ, các nhà văn, nhà báo, nhà thơ Hà Nội và TW .
Toàn thể cán bộ và hội viên của CLB Thơ VN tỉnh Quảng Ninh

Dưới đây là một số hình ảnh hội nghị:



                                                                  Hội trường Hội nghị





                                                            Văn nghệ chào mừng

 Nghệ sĩ, nhà báo Bành Thông Chủ tịch CLB Thơ VN tặng và nhà thơ Phạm Đăng Kim chủ tịch CLB Thơ                    
                                                    VN tỉnh Quảng Ninh nhận hoa và quà

                      CT CLB Thơ VN tỉnh Quảng Ninh Phạm Đăng Kim đọc báo cáo tổng kết

                              Nghệ sĩ, nhà báo Bành Thông CT CLB Thơ VN phát biểu với hội nghị

         Nhà thơ Trần Nhuận Minh, nguyên CT Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh nói chuyện với hội nghị

 Ông chánh văn phòng Sở Văn hóa-TT-DL,công bố quyết định cấp giấy khen cho cán bộ và hội viên CLB                
                              Thơ VN tỉnh Quảng Ninh đã có thành tích trong hoạt động thời gian qua.

Ông Trần Văn Luận PGĐ sở VH-TT-DL tỉnh trao giấy khen cho CB và HV CLB Thơ VN QN

(  tin tổng hợp tóm tắt qua báo cáo tổng kết đọc tại hội nghị)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét