Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Hội nghị BCH Dòng tộc Vũ-Võ Tp Hà Nội

           Ngày 11/5/2013, tại Hội trường Trung Tâm Văn hóa Hà Nội, BCH Dòng tộc Vũ-Võ Việt Nam Tp Hà Nội đã họp phiên toàn thể thứ 19 nhiệm kì IV.           Hội nghị đã bàn và thông qua các nội dung chính:
- Thông báo một số thay đổi nhân sự trong BCH
- Tổ chức giao lưu ,kết nghĩa với các tổ chức dòng họ Vũ-Võ các địa phương : Hà Nội với Huế-Sài Gòn-Phú Thọ vào tháng 8/2013.
- Tiến hành Đại hội đại biểu Vũ-Võ Hà Nội nhiệm kì V vào Quí IV/2013. Tại hội nghị đã phân công các tiểu ban làm công tác chuẩn bị...
Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét