Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Ban Chấp hành Cộng đồng họ VŨ- VÕ Việt Nam thành phố Hà Nội 
                         họp kì thứ II,nhiệm kì 2015-2019

            Sáng 31/1/2015, tại hội trường Trung Tâm Văn hóa Hà Nội,BCH họ VŨ-VÕ Việt Nam Tp Hà Nội, đã họp kì thứ II,nhiệm kì 2015-2019.


Cuộc họp đã triển khai nghị quyết của Đại hội Cộng đồng họ Vũ - Võ VN Tp Hà Nội nhiệm kì 2014-2019. Chủ yếu là bàn và thông qua một số công việc trong tâm ngay từ những ngày đầu năm 2015:
- thành lập các ban và phân công người phụ trách từng ban để triển khai công việc chung của cộng đồng mà Đại hội đã thông qua. Thành lập hai CLB: CLB Thế hệ trẻ họ Vũ-Võ/ CLB Doanh nhân họ Vũ- Võ Hà Nội. Ngoài ra hội nghị còn thảo luận và thông qua các biện pháp vận động , xây dựng cộng đồng họ tại các địa phương Quận,  Huyện và phường xã. Hội nghị đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 12h30 cùng ngày.

Một số hình ảnh hội nghịKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét