Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Vì câu “Ứ HỰ” anh chờ…

Nhìn trời mưa bụi vắng sao
Mong manh anh thấy bóng nào…hình em
Bỗng cơn lốc xoáy qua thềm
Để cho con nhện bung bêng đầu hè
Đâu còn vắt véo ngọn tre
Hình như ai vẫn… e dè cành cong?

Ngày xuân ai gọi phải lòng
Vẹt bờ sông chảy, cong dòng tương tư

Người sang ngóng đợi câu “Ừ”
Người về “Ứ HỰ” em chừ trăng lên

Hết ngày rồi lại qua đêm
Chiều đi khép cửa cho êm một ngày
Chờ xuân đứng vẫy mỏi tay
Đông buông buốt giá…tình bay theo người
Chuông chùa khoan nhặt ngân trôi
Cuộn tung vó ngựa đôi nơi tần ngần…

Cớ gì cứ phải mùa xuân
“Đông the” “ Hè đụp” ấm dần… mát thôi (!?)


                                      Ngày cuối năm con Ngựa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét