Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Sầm Sơn


                                                                                                                                           Photo: Nguyễn Anh Đức
Thôi thì cũng học người ta
Ngồi trên mỏm đá nhìn xa biển trời
Nghĩ chi?  Xếp lại trả đời!
Yên thân!-Được phút thảnh thơi cho mình.


                                                 Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét