Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

Đỗ Trọng Khơi đã chia sẻ bài viết của Lê Thiếu Nhơn.
3 giờ
Vô cùng thương tiếc ông, nghệ sỹ Bành Thông - Người nghệ sỹ năng nổ và tâm huyết với đời sống thi ca, mà thành quả của ông đã làm cho thơ - thơ cộng đồng, có ý nghĩa toàn quốc là rất đáng trân trọng. Ông là một người hiếm gặp trong lĩnh vực hoạt động của mình.
Kính mong ông được siêu thoát!

Ảnh của Lê Thiếu Nhơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét