Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Cộng Đồng họ VŨ-VÕ Việt Nam...

                 Chiều ngày 20/7/2016, đoàn đại biểu BCH Cộng đồng Họ VŨ-VÕ Việt Nam, do Nhà giáo NGƯT, Nhạc sĩ Vũ Văn Viết chủ tịch và các PCT: Vũ Mạnh Hà, Vũ Mạnh Thư, Vũ Hùng, Vũ Văn Cảnh, Vũ Dương Tá, Vũ Thế Sủng đã đến thăm Bác Vũ Oanh Chủ tịch danh dự HỌ VŨ-VÕ Việt Nam. Đoàn rất vui mừng về sức khỏe và sự minh mẫn của Bác. Trong buổi tham vấn, các đại biểu trong đoàn và được Bác vui vẻ trao đổi về tình hình sinh hoạt Cộng đồng các dòng Họ của Việt Nam cũng như của họ VŨ-VÕ Việt Nam hiện nay và những mong muốn hoạt động đó đi đúng hướng, thực hiện tốt các qui ước, qui chế đã đề ra... góp phần vào sự tăng cường đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp Xây dựng và Bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét