Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Gặp mặt truyền thống... 

(Tiếp theo)
Ngày 2/8:
           Đi khu du lịch Long Phú và suối Hoa Lan...


Đảo Khỉ

Đảo Hoa Lan


( còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét