Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Gặp mặt truyền thống...

tiếp theo:

Ngày 4/8
           Khu du lịch Yang Bay

Cho cá bú bình


                                   Dưới gốc cây thần

                            Câu cá SấuAi mua chim tôi bán chim cho

                          Massa chân bằng cá
(Còn tiếp)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét