Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

CLB Thơ VN kết nạp Hội viên...

Hùng Lê 
8 giờ
              Hôm nay( 23/1/2017) tại cơ quan văn phòng CLB thơ Việt Nam, Thường trực CLB đã tổ chức kết nạp hội viên Bùi kim Ngọc, người đang công tác tại CHLB Đức là hội viên chính thức của CLB thơ VN. Đây vừa là tin vui đối với CLB vừa là cơ sở để có nhiều bạn Việt Nam tại nước ngoài có điều kiện tham gia CLB thơ VN ( Trước đây năm 2006 đã có bạn Hồng Thủy ở CHLB Nga )> Xin chúc mừng !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét