Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

BCH CỘNG ĐỒNG HỌ VŨ_ VÕ HÀ NỘI HỌP...

        Sáng 24/6/2017, tại hội trường Trung tâm Văn hóa Hà Nội, BCH Cộng động Họ Vũ -Võ VN Tp Hà Nội đã họp phiên toàn thể lần thứ VII nhiệm kì 2014- 2019.
       Ông Vũ Mạnh Hà, chủ tịch Cộng đồng họ Vũ-Võ thủ đô Hà Nội T/M BCH báo cáo một số công việc đã tiến hành và một số việc vần làm trong 6 tháng cuối năm 2017.

Một số hình ảnh hội nghị:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét