Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018
Một thoáng chiều Nà Nưa*

Con về thăm lán Nà Nưa
Vẳng nghe tiếng Bác như vừa đâu đây
Rừng Le ken tán rừng cây
Sớm sương quấn quýt- Khói mây mỗi chiều

 Bóng Người ngồi lặng đăm chiêu
Cấp thang ba bậc mái lều lán thưa
Những ngày măng muối làm dưa
Suối reo tiếng nhạc trăng đùa tứ thơ

(Việc dân việc nước đang chờ
Quốc dân Đại hội- Quốc cờ- Quốc ca
Xây nền Dân chủ- Cộng hòa
Tự do – Độc lập nước nhà Việt Nam)
Chiều nay hiu hắt gió đưa
Măng Le nhẵn gốc, cây thưa lá dần
Gió chiều phủi bụi bước chân
Chim không gõ cửa mỗi lần đòi thơ

Sơn Dương một thoáng Nà Nưa
Màn chiều sương phủ Người xưa có về ?...

  • Lán Nà Nưa,một trong cụm di tích lịch sử Quốc gia Tân Trào,Sơn Dương
Tuyên Quang. Tại đây,từ tháng 5 đến tháng 8/1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh
 đã ở,làm việc để chỉ đạo việc tổ chức Quốc dân đại hội chuẩn bị khởi nghĩa
 dành chính quyền trong cả nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét