Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018


Có rất nhiều người đã từng xem qua bức ảnh này. 90% trong số đó không thể biết hết những người trong ảnh là ai.
Nguồn : Bảo tàng Văn học VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét