Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Sáng 16 /9/2018 Đại hội CLB thơ Việt Nam -"Thơ tình còn mãi với thời gian " đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ lần thứ nhất ( 2018-2023 ) .Hơn 200 đại biểu từ khắp nơi : Thành phố HCM, Nghệ An, Thái Nguyên Cao Bằng ....đã về dự .Đại hội đã bầu BCH gồm 21 ủy viên. Nhà thơ Nguyễn Đại Văn đã được bầu làm Chủ tịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét