Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ...


           Sáng 24/11/2018, tại Văn phòng CLB Thơ VN, số 7 đường Phùng Hưng quận Hà Đông Hà Nội, Hội đồng cố vấn CLB và Thường trực BCH đã có cuộc họp rất quan trọng. Thay mặt BCH, Thường trực đã báo cáo với HĐ cố vấn tình hình hoạt động và công tác tổ chức của CLB trong 6 tháng cuối năm và những nội dung quan trọng về tổ chức thời gian tới.

          Thay mặt HĐ cố vấn, TS, Nhà thơ Nguyễn Viết Chức và TS nhà thơ Đỗ Khánh Tặng đã chia sẻ, nói một số thông tin...liên quan tới định hướng của hoạt động văn hóa văn nghệ chung hiện nay, Đồng thời cũng cho ý kiến về  củng cố tổ chức và hoạt động CLB thời gian tới...Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét