Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

CLB Thơ VN tham gia triển lãm...

(tiếp theo)

 T/M CLB, PCT kiêm chánh VP,ông Vũ Dương Tá kính biếu tuyển tập Hương Đất Việt 2009 và kỷ yếu " Tác phẩm và Hội viên " của CLB xuất bản tới Nhà báo Nguyễn Hoàng Long, Phó trưởng ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội.

                                 PCT TT CLB Thơ VN,ông Lê Hùng giới thiệu thêm về hai tác phẩm vừa tặng. Đặc biệt, đ/c Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy rất chăm chú lắng nghe PCT CLB Thơ VN  Vũ Dương Tá giới   thiệu các văn bản về việc thành lập CLB, tóm tắt hoạt động của CLB trong 6 năm qua, đồng thời cũng đề đạt nguyện vọng được Lãnh đạo các cấp quan tâm giúp đỡ cho CLB thời gian tới về tổ chức và hoạt động...


                      Đ/c Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cảm ơn về buổi tham quan triển lãm và 
                                                    trao đổi với CLB Thơ VN hôm nay...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét