Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Đọc bài THƠ VỚI ĐỜI SỐNG THƯỜNG NHẬT... của Dương Tá, mình rất tâm đắc. Cũng xin góp vài lời qua bài ( cũng gọi là thơ ) sau đây cho "Dui"...

         "Hổng "dám đâu

Hổng dám -Nụ mướp hoa cà
Hổng dám- Bén mảng nơi hoa lá cành
Suốt đời lên thác xuống gềnh
Còn đâu xuân sức mà dành cho thơ

Về vườn mới học mộng mơ
Viết câu bọc bạch ngu ngơ cà tàng
Biết mình giọng vịt pha ngan
Hổng dám theo đóm ăn tàn Sơn ca
Sân chơi cho những người già
Gắng công học hỏi tinh hoa bao đời
Sao người miệt thị sân chơi
Không tri âm cũng tình đời với nhau...?

Người ơi ! Hổng lấn sân đâu
Vài lời gan ruột - Nhịp cầu cảm thông !!!

                                                Đặng Chiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét