Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Thăm hai huyện...

* Đi Ba Chúc- huyện Tri Tôn An Giang
    Một Ba Chúc căm thù
        Muốn một lần được đặt chân đến vùng đất mà bọn Pôn Pốt đã gây ra cho nhân dân An Giang ( toàn tuyến biên giới, bọn Pôn Pốt đã giết 4.158 người; làm bị thương 774 người; Tàn phá tài sản và 4500 căn nhà; Tàn phá trường học, trạm xá, nhà thờ ở 14 xã; Diện tích đất đai bị tàn phá 4800ha; Công sở: xã, phường, thị trấn bị tàn phá 34 đơn vị…)                  Dụng cụ chủ yếu mà bọn Pôn Pốt dùng để giết hại đồng bào ta năm 1978


 Xương cốt người bị bọn Pôn Pốt tàn sát chất thành đống được phân loại...trưng bày trong bảo tàng

 Biên giới Việt Nam Căm Pu Chia ( mầu đỏ liền) và những điểm bị bọn Pôn Pốt tàn sát năm 1978

Một Ba Chúc thanh bình 
                                                Những cánh đồng, vườn thốt nốt...                           Những ngôi chùa, thum, ấp,chùm quả thốt nốt...
                            của dân Ba Chúc ( chủ yếu là dân tộc Khơ Me) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét