Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

CCB Đoàn Văn công Quân...

( tiếp theo)
           Ngày 19 và 20/4/2014, Đoàn di chuyển vào Đà Nẵng, thăm 2 trường tư thục mầm non và tiểu học của Diễn viên múa Lê Nga, CCB Đoàn Văn công Quân Giải phóng Trị Thiên.Đây là một tấm gương lao động không mệt mỏi của CCB với công cuộc xã hội hóa nền Giáo dục nước nhà.

 

Chùa Linh Ứng

( Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét