Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

CCB Đoàn Văn công Quân...

( Tiếp theo)

Ngày 20/4/2014:

Bà Nà, khu du lịch trên núi có độ cao trên 1700 mét, với một hệ thống cáp treo dài 6.000m


( Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét