Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Ban chấp hành cộng đồng họ Vũ - Võ Hà Nội, phiên họp thứ 3 nhiệm kỳ 2015- 2020

      Sáng ngày 8/8/2015, taih hội trường Trung tâm Văn hóa Hà Nội, Banh chấp hành cộng đồng họ Vũ - Võ Việt Nam thành phố Hà Nội đã họp, kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020, kiểm điểm những việc đã là và  cần làm đến cuối năm 2015.
        34 đại biểu của các quận huyện trong Tp đã về dự.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét