Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016


Thang Ngoc Pho đã thêm 4 ảnh mới.
13 giờ
THƠ
PHẢI LÒNG
Hoan hô ông Obama
Quyền cao chức trọng không xa dân thường
Diễn văn ấm cả hội trường
Khiến cho người Việt bốn phương phải lòng!
BĐ Linh Đàm ngày hè thân thiện
THANG NGỌC PHO.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét