Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017


CLB Thơ VN huyện Phú Bình...  

       Sáng 8/1/2017, tại huyện Phú Bình, CLB Thơ Việt Nam huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kì 2017- 2020.
      Qua hơn 8 năm hoạt động, CLB Thơ VN Phú Bình đã trưởng thành vượt bậc,được lãnh đạo và chính quyền các cấp trong huyện tin yêu tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình xây dựng và phát triển. Đáp lại sự chăm sóc đó, CLB phấn đấu, đóng góp cho công cuộc xây dựng nếp sống văn hóa từ khu dân cư cho đến cộng đồng chung trong phu vực góp phần xã hội hóa văn hóa văn nghệ, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc ở địa phương.
       Đặc biệt, năm tháng 4/2016, UBND tỉnh đã kí quyết định cho thành lập Hội Văn học- Nghệ thuật huyện Phú Bình, chủ nhiệm CLB Thơ VN huyện Phú Bình Nguyễn Khắc Tới đã được bầu làm Phó chủ tịch Hội, và 31 hội viên trong CLB là thành viên của Hội...
        Hội nghị đã đón tiếp đại biểu:
- Luật sư, nhà thơ Hoàng Ngọc Thành chủ tịch CLB Thơ VN và ông Vũ Dương Tá PCT Kiêm Chánh Văn phòng .
- Ông Dương Văn Tý Chủ tịch Hội VH-NT huyện Phú Bình
- Ông Dương Thanh Xuân CN CLB Thơ ca huyện
- Các đoàn đại biểu:
    + CLB Thơ VN  Băc Thăng Long Hà Nội 
    + CLB Thơ VN huyện Yên Thế Bắc Giang
    + TT Văn Học -NGhệ Thuật Thăng Long Văn hiến Từ Liêm Hà Nội
     + CLB Thơ VN huyện Định Hóa  Thái Nguyên.
Toàn thể Cán bộ -Hội viên trong CLB
     Đại hội đã bầu ra BCN mới gồm 11 người do nhuân Tài làm chủ nhiệm.

Một số hình ảnh:                           Luật sư Hoàng Ngọc Thành Chủ tịch CLB Thơ VN chúc mừng đại hội


                               Chủ tịch Hội VH-NT huyện Dương Văn Tý chúc mừng đại hội 


                        Lãnh đạo CLB Thơ VN chụp ảnh  cùng BCN nhiệm kì 2017-2020 của CLB
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét