Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

VIỆT PHƯƠNG

Trần Nhương
Thứ tư ngày 10 tháng 5 năm 2017 9:06 AMKết quả hình ảnh cho hoa senKhông giải Nhà nước
Chẳng giải Hồ Chí Minh
Thơ như cây như cỏ
Xanh mướt trong Nhân Dân
Thuốc diệt cỏ cũng không diệt được
Lưỡi cưa máy cũng không cắt được
Thơ không luồn cúi
Thơ như hồn non sông
.
" Rắn phục trong vườn hoa..."
" Tưởng đồng chí thì không xấu nữa"
" Bùn chín tầng mây..."
Ông ao ước
"Mọi con người được tôn trọng là người"
Nửa thế kỉ thơ không già
Bởi thói ngây thơ và kiêu ngạo.
.
Thơ như lời tiên tri
Thơ vằng vặc
Không cần tạc tượng
Không cần phấn son
Việt Phương
Việt Phương
Việt Phương !

Sáng 10-5-2017
Ngày đưa tiễn nhà thơ Việt Phương

Nguồn  Trannhuong.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét