Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Câu lạc bộ thơ VN trong ngày Thơ Nguyên tiêu

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ THƠ VN TRONG NGÀY THƠ VIỆT NAM RẰM THÁNG GIÊNG ĐINH DẬU TẠI VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM -HÀ NỘI ( 11/2/2017)
 Ảnh của Thang ngọc Pho, Chử Thu Hằng, Hoàng Thái Sơn, Xuân Hưởng., Bùi đăng Sinh, Phạm văn Quang ....Xin cảm ơn !)
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: 11 người


Trong hình ảnh có thể có: 6 người


Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười


Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, cây, bầu trời và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, cây, trẻ em và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồiTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và trẻ em


Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu và ngoài trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét