Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

Ngày 28/10/2017
Liên hoan trình diễn thơ lần thứ 2 năm 2017 do CLB Thơ Việt Nam tổ chức đã diễn ra hết sức sôi nổi,hoành tráng,đậm đà bản sắc dân tộc.Trên 800 hội viên và các đại biểu về dự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét